MODERNIZACJĘ SYSTEMU DOKONANO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

"ROZBUDOWA TRANSGRANICZNEGO SYSTEMU OCHRONY PRZED KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI W POWIECIE ŻYWIECKIM"

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ

INTERREG III A POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA.


Dalej