Trasa Kraków - Zakopane - Kraków
dane z 2018-12-09 23:35

Pokaż na mapie lokalizacje:


punktów bazowych
punktów pomiaru ruchu
stacji meteorologicznych
kamer
tablic zmiennej treści
Kolory odcinków drogi oznaczają:

ruch swobodny
opóźnienie względem ruchu swobodnego 15-30 min
 opóźnienie względem ruchu swobodnego powyżej 30 min 
brak danych

auto