Lokalizacja: Radomierz
GDDKiA Wrocław/Rejon Legnica
N 50°54' E 15°48'

  2017-10-16 23:50zaloguj  

Drogowa stacja meteorologiczna
      
Prędkość wiatru:
  0 m/s
  0 km/h
  0 węzłów
  0 st.Bouforta
  cisza


Wilgotność powietrza


Stan opaduIntensywność opadu

0 %


Stan nawierzchniwidoki z kamer
Radomierz
Droga nr 3, 451.35 km
kierunek Jelenia Góra, 2017-10-17 00:13
kierunek Wrocław, 2017-10-17 00:12