Lokalizacja: Radomierz
GDDKiA Wrocław/Rejon Legnica
N 50°54' E 15°48'

  2018-09-25 22:10zaloguj  

Drogowa stacja meteorologiczna
      
Prędkość wiatru:
  0 m/s
  0 km/h
  0 węzłów
  0 st.Bouforta
  cisza


Wilgotność powietrza


Stan opaduIntensywność opadu

2.5 %


Stan nawierzchniwidoki z kamer
Radomierz
Droga nr 3, 451.35 km
kierunek Jelenia Góraobraz
z kamery
nieaktualny
kierunek Wrocławobraz
z kamery
nieaktualny