Punkt kamerowy Świlcza
GDDKiA Rzeszów, Rejon Rzeszów, droga 4, 586.63 km

Dane meteorologiczne z 2019-03-22 02:40
Stan nawierzchni:  sucha

Wielkość obrazu: oryginalny  mały  średni  duży       zaloguj     Koniec
KAMERA 1   2019-03-22 02:42
kierunek: Dębica

Obraz z kamery
02:27   02:32   02:37   02:42