Budowa stacji meteorologicznych

Budowa stacji meteorologicznych zasilanych z solarów na drodze S5