O FIRMIE
BROSZURA
ZADAJ PYTANIE
FAQ
MAPA STRONY
FACEBOOK

Najczęściej zadawane pytania

 

Dlaczego tablice informacyjne podają czasami inną temperaturę niż czujniki w samochodzie?

Pomiary temperatury wykonywane przez czujniki umieszczone w pojazdach nie są adekwatne do pomiarów rejestrowanych przez stacje pogodowe. Ma na to wpływ kilka czynników, takich jak sposób, czas, miejsce i dokładność pomiarów. Czujniki temperatur, z których dane wyświetlane są na tablicach informacyjnych, umieszczone są w specjalnej osłonie radiacyjnej chroniącej od wiatru i nasłonecznienia na wysokości około 3,5m (temperatura powietrza) oraz bezpośrednio w nawierzchni drogi (temperatura nawierzchni). Są to pomiary uśrednione z okresu ostatnich 10 minut. Należy pamiętać, że na tablicach pojawiają się one z opóźnieniem, na co wpływ ma czas transmisji ze stacji do serwera, gdzie dane te są weryfikowane oraz czas przesyłu danych z powrotem do tablicy. Na dokładność pomiaru temperatury w pojazdach duże znaczenie ma miejsce zamontowania czujnika. Najczęściej montowany jest pod lusterkiem bocznym, na wysokości 60-80 cm nad jezdnią. Zabrudzenie, osadzające się zanieczyszczenia, sól, a zwłaszcza wilgoć również wpływają na zmianę parametrów pomiaru. Zwilżone i mokre czujniki pokazują znacznie różniącą się od siebie temperaturę. Dochodzi do tego fakt bezwładności czujnika. Jadąc samochodem widzimy wyniki z kilkuset ostatnio przejechanych metrów. Jeżeli samochód stoi, na pomiar ma wpływ aktualny ruch mas powietrza, ruch spalin, ciepłe powietrze od silnika, temperatura asfaltu. Poza tym termometry instalowane w samochodach na ogół nie charakteryzują się wysoką dokładnością. Jak widać na podstawie powyższych wyjaśnień, temperatur mierzonych przez stacje pomiarowe i samochody nie należy porównywać.

 

Czy nie będąc waszym klientem mogę uzyskać dostęp do danych archiwalnych i obrazów z kamer?

Pomimo tego, iż w większości przypadków obsługujemy instalowane przez nas systemy oraz prezentujemy je na naszych stronach internetowych, nie jesteśmy ich właścicielem. Produkowane przez nas systemy są własnością firm i instytucji, dla których są instalowane. Prawa własności dotyczą także wszelkich danych generowanych przez te systemy, m.in. obrazów z kamer, parametrów meteorologicznych i ruchu pojazdów. Nasza firma może udostępnić te dane tylko na podstawie pisemnej zgody ich właścicieli.

 

Co to jest temperatura rosy?

Temperatura punktu rosy zwana w skrócie punktem rosy lub temperaturą rosy jest to temperatura, w której dla danego ciśnienia i składu powietrza, para wodna w nim zawarta staje się nasycona (osiąga 100% wilgotności względnej). Jeżeli temperatura spadnie poniżej punktu rosy para wodna, w wyniku przesycenia skrapla się lub resublimuje. Ważnym parametrem związanym z punktem rosy jest wilgotność względna powietrza, która określa zawartość pary wodnej w powietrzu. Obrazowo można powiedzieć, że jest to stosunek aktualnej ilości pary wodnej w danej objętości powietrza do maksymalnej jej ilości, która może się "zmieścić" w tej objętości (przy takiej samej temperaturze). 100% wilgotności oznacza więc nasycenie pary wodnej, czyli najwyższą możliwą ilość pary wodnej w danej temperaturze. Większa ilość pary (jako, że nie może się już "zmieścić") wytrąca się w postaci kropel wody lub lodu (nie pary!) i skutkuje powstawaniem mgły.
W budowanych przez nas systemach temperatura punktu rosy obliczana jest na podstawie aktualnej temperatury i wilgotności względnej powietrza. Parametr ten ma praktyczne zastosowanie przy porównywaniu jej do temperatury nawierzchni. Jeżeli temperatura nawierzchni obniży się do temperatury punktu rosy, skutkuje to skraplaniem się pary wodnej na jej powierzchni. Nawierzchnia staje się wówczas mokra, co w przypadku niskich temperatur może powodować zjawisko śliskości.

 

Co to jest temperatura odczuwalna?

Temperatura odczuwalna jest subiektywnym wrażeniem termicznym, na które reaguje ciało ludzkie. Na parametr ten mają wpływ takie czynniki jak: temperatura i wilgotność powietrza, prędkość wiatru, nasłonecznienie, opady. Zależy ona także od aktualnej wrażliwości konkretnej osoby na zmiany temperatury, na co wpływ ma m.in. temperatura ciała, przewodność naskórka, samopoczucie, a nawet wrażenia wzrokowe. Do obliczania temperatury odczuwalnej opracowano wiele modeli , z których żaden nie jest idealny, przez co należy ją traktować orientacyjnie. W naszym serwisie przyjęto jeden z najbardziej popularnych modeli opracowany w 1945 przez P.A. Simple'a, uwzględniający oprócz temperatury powietrza, prędkość wiatru.

Pogoda

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W związku z rozporządzeniem RODO prosimy przeczytanie i zaakceptowanie naszej PolitykiPrywatności. W razie niezaakceptowania warunków prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, zaznaczamy jednak że witryna może nie działać prawidłowo. Dowiedz się więcej…

Rozumiem

Zapisz się do newslettera


Najnowsze informacje o wydarzeniach,
produktach i promocjach.

Zapraszamy na nasz kanał YouTube

Kontakt

 

TRAX elektronik

A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp.j.

ul. Ks.Truszkowskiego 54

31-352 Kraków

tel./fax (012) 626 49 04